×
0
Winkelwagen
€0,00

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Ook Leuk

Kleurpigment Sienna 229 - Kalei Stoopen en Meeus
Kleurpigment Sienna 229 - Kalei Stoopen en Meeus
€19,75
Kleurpigment Veneto 116 - Kalei Stoopen en Meeus
Kleurpigment Veneto 116 - Kalei Stoopen en Meeus
€19,75
Kleurpigment Dove 236 - Kalei Stoopen en Meeus
Kleurpigment Dove 236 - Kalei Stoopen en Meeus
€19,75
Kleurpigment Blossom 257 - Kalei Stoopen en Meeus
Kleurpigment Blossom 257 - Kalei Stoopen en Meeus
€19,75
0
Favoriete producten
Wensenlijst

RETOUREN


Heeft u wat teveel? Of is het toch niet het product dat u nodig had?
Dan kunt u steeds binnen de 14 werkdagen uw bestelling terugsturen. 

Na ons eerst te verwittigen via mail kan u de producten terugsturen naar onderstaand adres:

Kaleishop.com
Kloosterstraat 9
3960 Bree (België)

Na ontvangst van uw retour zullen wij het verschuldigde bedrag terug naar u overmaken.
Wij aanvaarden wel enkel producten die onbeschadigd en verkoopbaar zijn.


Hieronder vindt u een stukje uit onze algemene voorwaarden over het herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van goederen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.
De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk op de volgende wijze en onder de volgende strikte voorwaarden. De consument kan zijn bestelling uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, terugsturen aan de verkoper. De consument dient via email contact op te nemen met de verkoper op het adres info@kaleishop.be . De consument dient zelf in te staan voor de kosten van de terugzending. Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper worden teruggestuurd per aangetekend zending of tegen ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum. Beschadigde, onverkoopbare artikelen worden niet aanvaard. 
Bij terugzending van goederen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de onderneming bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het herroepingsrecht kan worden uitgesloten mits de verkoper de consument verwittigd heeft van ontstentenis van herroepingsrecht en enkel indien het de levering van goederen betreft die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:

Het wetboek van economisch recht voorziet een aantal uitzonderingen op het herroepingsrecht. Hieronder vindt u de artikels die voor ons bedrijf van toepassing zijn:

Art. VI.53. De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor:

3° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

6° de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;